Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU www.hardcoder.sklep.pl
 • 1 Czego ten dokument dotyczy
 1. Ten dokument reguluje zasady korzystania przez Ciebie z prowadzonego przez nas sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.hardcoder.sklep.pl, a w szczególności (choć nie wyłącznie) zasady działania sklepu, zasady dokonywania zakupów i rozliczeń za nie czy zasady rezygnacji z usług lub zakupów.
 2. Regulamin stanowi integralną część wszelkiego rodzaju umów zawieranych między nami a Tobą tj. umów sprzedaży i umów o świadczenie usług. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym, jeśli chcesz coś u nas kupić lub chcesz, abyśmy świadczyli Ci usługi szkoleniowe.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszym regulaminem, polityką prywatności czy jakimikolwiek innymi zasadami działania naszego sklepu zawsze możesz do nas napisać na adres: kontakt@hardcoder.pl lub skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 698388083.
 • 2 Kogo ten dokument dotyczy
 1. My – HardCoder Paweł Miry, ul. Aleksandra Brucknera 37D, 30-394 Kraków; NIP: 6762601787, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Ty – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która składa zamówienie w naszym sklepie.
 3. Sklep internetowy – strona internetowa znajdująca się pod adresem hardcoder.sklep.pl
 4. Konsument – Ty, o ile korzystasz z naszych usług lub robisz zakupy w naszym sklepie jako osoba fizyczna bez związku z ewentualnie prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa szkoleniowa – świadczone przez nas na Twoją rzecz działania mające poprawę stanu Twojej wiedzy i kompetencji w obszarze związanym z tematem kursu.
 6. Treść cyfrowa – produkt w postaci cyfrowej – zarówno przesłany elektronicznie (kod dostępu), jak i na nośniku, np. płycie CD czy pendrive USB.
 • 3 Jak działa nasz sklep
 1. W naszym sklepie możesz kupić dostępy do kursów szkoleniowych oraz oferowanych przez nas materiałów szkoleniowych.
 2. Korzystanie z naszych kursów i z przygotowywanych przez nas materiałów jest odpłatne. Cena każdego kursu lub materiałów znajduje się przy ich opisie.
 3. Najważniejsze informacje związane z każdym kursem, w szczególności te dotyczące zakresu wiedzy przekazywanej na kursie, terminarza zajęć, zasad obowiązujących na kursie, form komunikacji, a także tego, co zawiera cena kursu znajdują się w opisie każdego kursu.
 4. Każdy z kursów ma swój odrębny regulamin, uszczegółowiający zasady korzystania z kursu. Będziesz musiał zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go przed potwierdzeniem zamówienia. Regulamin kursu uzupełnia niniejszy regulamin, a nie zastępuje go.
 5. Nie zapewniamy uczestnikom kursu ani osobom kupującym w naszym sklepie towary sprzętu komputerowego ani łącza internetowego umożliwiającego korzystanie z naszych usług. Zapewnienie sprzętu umożliwiającego korzystanie z usług leży w Twojej gestii.
 6. W przypadku złamania postanowień niniejszego regulaminu lub regulaminu kursu, a także naruszenia prawa lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów, możesz zostać usunięty z kursu lub może zostać ci uniemożliwione korzystanie z określonych funkcjonalności dostępnych dla uczestników kursu (np. możliwość publikowania na forum). W takim przypadku nie przysługuje Ci zwrot poniesionych przez Ciebie kosztów – ani w części, ani w całości.
 7. W przypadku wystąpienia tymczasowego braku możliwości korzystania z naszych usług zobowiązujemy się naprawić niezwłocznie usterkę; jeśli usterka będzie spowodowana błędem dostawcy zewnętrznego, możemy dokonać jego zmiany w trakcie trwania kursu. Nie przysługują ci roszczenia odszkodowawcze w tych przypadkach za wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca organizację kursu.
 8. Przed potwierdzeniem zamówienia będziesz musiał zaakceptować również niniejszy regulamin, a także zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zawartych w polityce prywatności i klauzuli informacyjnej. Konieczne może być także zaakceptowanie przez Ciebie oświadczeń dotyczących zasad odstąpienia od umowy.
 9. Umożliwiamy założenie konta w naszym sklepie, choć nie jest to wymagane do zakupów. Niezależnie od tego poprosimy Cię o podanie następujących danych na Twój temat:
  • Imię i nazwisko,
  • Adres zamieszkania z miejscowością o kodem pocztowym,
  • Numer telefonu,
  • Adres e-mail.
 10. Powyższe dane są nam niezbędne do wykonania na Twoją rzecz usługi lub sprzedaży towarów.
 11. Jeśli chciałbyś otrzymać fakturę wystawioną na prowadzoną działalność gospodarczą, poprosimy Cię również o podanie nazwy firmy (wraz z adresem) oraz numeru NIP. Bez podania tych danych nie będziemy mogli wystawić faktury. Dane te należy podać przed finalizacją zakupu kursu – później wystawienie faktury może nie być możliwe (wynika to z przepisów prawa podatkowego).
 • 4 Treści cyfrowe
 1. Kiedy kupujesz od nas treści cyfrowe, udzielamy Ci na nie wyłącznie licencji. Treści te chronione są prawem autorskim. Jeśli chcesz poczytać o tym, na jakich zasadach udzielamy Ci licencji i jak działają prawa autorskie w odniesieniu do naszych treści, spójrz do rozdziału „Prawa autorskie – jakie nam przysługują?”, zawartego w niniejszym regulaminie.
 2. Przy każdym kursie wskazujemy zawartość treści cyfrowych. Do korzystania z tych treści wystarczy komputer z dostępem do Internetu i zaktualizowana przeglądarka internetowa (Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Brave Browser, Vivaldi). Gdyby okazało się, że w przypadku któregoś kursu pojawią się dodatkowe wymagania, wyraźnie o tym poinformujemy w opisie kursu.
 3. Jeśli udostępniamy Ci treść cyfrową, możemy – za Twoją zgodą – udostępnić Ci ją przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Umożliwi Ci to skorzystanie z treści od razu, jednak nie będziesz mógł odstąpić od umowy w takim przypadku. Podobna sytuacja będzie mieć miejsce, gdy dostarczymy Ci nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • 5 Jak działają płatności?
 1. Ceny wszystkich produktów w naszym sklepie podajemy w złotych polskich. Podajemy ceny brutto, czyli takie, które zawierają podatek VAT. Jeżeli którakolwiek cena będzie ceną netto (tj. niezawierającą podatku VAT), wyraźnie to wskażemy przy wysokości ceny.
 2. Za zakupione u nas produkty i szkolenia możesz zapłacić w następujący sposób:
  • Tradycyjnym przelewem na nasz rachunek bankowy, który Ci wskażemy,
  • Przelewem błyskawicznym (tzw. pay-by-link),
  • BLIK-iem,
  • płatność ratalna mBank mRaty
  • karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 3. Operatorami płatności w zakresie form płatności online są spółki Blue Media S. A. oraz PayPro S.A.
 4. Jesteś zobowiązany do dokonania płatności (przez co rozumiemy wpływ środków na nasz rachunek bankowy lub uzyskanie potwierdzenia zaksięgowania środków u operatora płatności) w terminie dwóch dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Jeśli nie dokonasz zapłaty w tym terminie, Twoje zamówienie zostanie anulowane.
 5. Jeśli zwrócimy ci pieniądze, to niezależnie od wybranej metody płatności pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy podpięty do formy płatności, z której skorzystałeś płacąc za nasze usługi lub produkty. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Do ceny usługi lub produktu możemy doliczyć koszty obsługi płatności lub dostawy. Jeżeli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym przed przejściem do serwisu operatora płatności.
 7. Faktury wystawiamy i przesyłamy w formie elektronicznej, na adres mailowy, który podasz przy zamówieniu lub rejestracji konta. Akceptując niniejszy regulamin, wyrażasz na to zgodę. Wystawiamy również faktury w formie papierowej – jeśli chciałbyś otrzymać fakturę pocztą, zgłoś to przy zamówieniu.
 8. Akceptując niniejszy regulamin potwierdzasz, że masz świadomość, że dokonujesz płatności za cały kurs lub towar z góry. W przypadku rezygnacji z kursu lub zakupu towaru nie przysługuje Ci zwrot środków, poza przypadkami opisanymi w niniejszym regulaminie.
 • 6 Jak dostarczamy Twoje zakupy
 1. W przypadku kursów, świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji online. Aby skorzystać z kursów, musisz mieć komputer z podłączeniem do Internetu.
 2. Uzyskasz dostęp do materiałów szkoleniowych albo niezwłocznie po potwierdzeniu przez nas dokonania zapłaty za kurs, albo – w wybranych przypadkach wskazanych w opisach poszczególnych kursów lub ich regulaminach – w dacie rozpoczęcia kursu.
 3. W przypadku materiałów na nośnikach fizycznych dołączanych do kursu lub zakupu materiałów niezależnie od uczestnictwa w kursie, dokonujesz wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.
 4. Jeżeli chcesz, aby materiały zostały dostarczone na inny adres niż ten, który podałeś jako Twój adres zamieszkania, skorzystaj z opcji „inny adres wysyłki”, dostępny w formularzu zamówienia.
 5. Wysyłane przez nas paczki doręczane są wyłącznie na terytorium Polski.
 6. Paczka z materiałami szkoleniowymi może do Ciebie zostać dostarczona dopiero w trakcie trwania kursu – zależy to od prowadzonego kursu (daty jego rozpoczęcia) i daty zapisania się przez Ciebie na kurs.
 7. Sprawdź zawartość przesyłki przy odbiorze i to, czy nie jest uszkodzona. W przypadku gdy zauważysz, że przesyłka jest uszkodzona lub niepełna – natychmiast złóż reklamację przewoźnikowi oraz powiadom nas o tym, pisząc wiadomość na adres kontakt@hardcoder.pl. Brak natychmiastowego zgłoszenia może uniemożliwić nam rozpatrzenie Twojej reklamacji.
 • 7 Prawa autorskie – jakie nam przysługują?
 1. Wszelkie opublikowane przez nas materiały na stronie internetowej, jak i materiały szkoleniowe stanowią naszą własność, chronioną prawem autorskim. Zabraniamy ich kopiowania, przetwarzania oraz udostępniania osobom trzecim, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
 2. Wskazujemy, że uczestnikom naszego kursu udzielamy wyłącznie ograniczonej czasowo (na czas trwania kursu) i terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z naszych materiałów szkoleniowych, jednak wyłącznie na potrzeby edukacyjne naszych kursantów. Materiały te nie mogą być udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, przez co rozumiemy również zakaz udostępniania loginu i hasła do platformy szkoleniowej.
 • 8 Rezygnacja z naszych usług i odstąpienie od umowy – w jakich sytuacjach Ci przysługuje?
 1. Jeżeli kupujesz u nas jakiś produkt lub usługę jako konsument lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (o ile dokonujesz zakupu bez związku z zawodowym charakterem Twojej działalności), masz prawo do odstąpienia od umowy (bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny) w terminie czternastu dni kalendarzowych od:
  • W przypadku szkoleń (w tym takich, do których wysyłamy dodatkowo materiały) – daty dokonania i prawidłowego opłacenia zamówienia oraz jego potwierdzenia przez nas; prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci, jeśli od razu udostępnimy Ci treści cyfrowe – w takim przypadku poinformujemy Cię wcześniej o utracie prawa do odstąpienia od umowy i poprosimy Cię, abyś wyraził zgodę na udostępnienie Ci treści przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i abyś wyraził zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy,
  • W przypadku, gdy wyłącznie kupujesz rzeczy, które Ci dostarczamy – od daty dostarczenia rzeczy; prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci, jeśli otworzysz oryginalne opakowanie zawierające nośnik po jego doręczeniu.
 2. Odstąpienie od umowy powoduje, że zawarta między nami a Tobą umowa traktowana jest jak nigdy niezawarta. W takim przypadku zarówno my, jak i Ty zobowiązani jesteśmy do zwrotu tego, co otrzymaliśmy w ramach umowy.
 3. Zwrotu płatności dokonany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od otrzymania od Ciebie oświadczenia o zwrocie.
 4. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Wyżej opisane prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci, jeśli zaistnieje jedna z niżej opisanych sytuacji:
  • Wykonamy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą i poinformujemy Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utracisz prawo odstąpienia od umowy,
  • Jeśli przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • Jeśli dostarczamy treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Odstąpić od umowy możesz w formie wiadomości email lub listownie. Możesz przy tym użyć formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, choć nie jest to konieczne.
 7. Po upłynięciu terminu do odstąpienia od umowy, odstąpienie nie jest możliwe. W takim przypadku nie możesz domagać się od nas zwrotu zapłaconych na naszą rzecz kosztów ani w całości, ani w części.
 • 9 Jak możesz złożyć reklamację?
 1. Pamiętaj, że masz możliwość złożenia reklamacji, jeśli jesteś niezadowolony z naszych usług lub dostarczonych towarów.
 2. Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi (zgodności z umową) tzn. jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną, o której nie ma mowy w opisie produktu. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów możesz złożyć drogą mailową na adres kontakt@hardcoder.pl lub korespondencyjnie na nasz adres.
 4. Wnosząc reklamację, podaj następujące dane: imię i nazwisko, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 5. Powiadomimy Cię o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji w terminie czternastu dni od jej otrzymania tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja chyba, że zastrzeżesz inną formę kontaktu.
 6. Informujemy, że masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Możesz w tym celu:
 • 10 Jak przetwarzamy Twoje dane?
 1. Kiedy dokonujesz u nas zakupów materiałów lub kursu, przetwarzany Twoje dane osobowe. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do wykonania na Twoją rzecz usług lub sprzedaży Ci towarów.
 2. Dane wykorzystywać będziemy w celu realizacji Twojego zamówienia, a także do kontaktu z Tobą. Mogą być one przekazane do podmiotów trzecich, takich jak operator płatności czy przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą towarów.
 3. Twoje dane przetwarzany na podstawie powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w szczególności:
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwanego „RODO”),
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Dokładne zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem: https://hardcoder.sklep.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11
 • 11 Co, jeśli jakieś postanowienie nie znajduje się w tym regulaminie?

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosujemy przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski.

 • 11 Zmiany w regulaminie – kiedy i w jakim trybie możemy je wprowadzić?
 1. Ten regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023
 2. Ten regulamin może ulegać zmianie. O każdej zmianie poinformujemy Cię z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (tj. tydzień przed wejściem w życie zmian).
 3. O zmianie regulaminu poinformujemy Cię w wiadomości e-mail lub przy kolejnym logowaniu na Twoje konto.
 4. Jeżeli wykupisz u nas dostęp do kursu lub zakupisz materiały szkoleniowe przed wprowadzeniem zmian w regulaminie, zastosowanie będzie miał do Ciebie regulamin z chwili, w której złożyłeś zamówienie i je opłaciłeś.

 

Załącznik – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: HardCoder Paweł Miry, ul. Brucknera 37D, 30-394 Kraków

Adres e-mail: kontakt@hardcoder.pl                                                  

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl