Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna  

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu, których przetwarzanie jest konieczne dla umożliwienia realizacji świadczeń wynikających z zamówienia, jest HardCoder Paweł Miry, NIP: 6762601787 wpisany do CEIDG.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu wykonania usługi szkoleniowej lub dostarczenia zamówionych materiałów szkoleniowych, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych (w szczególności, choć nie tylko, podatkowych i księgowych) ciążących na nas jako Administratorze danych, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu nas jako Administratora tj. windykacji roszczeń, a także prowadzenia korespondencji, w tym elektronicznej.
 3. Przechowujemy następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
 • informacje na temat płatności i historię płatności;
 • informacje na temat zamówień.
 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu nas jako Administratora. Podanie danych jest obowiązkowe, gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nas jako Administratorze.
 3. Nie będziemy jako Administrator podzlecać przetwarzania danych osobowych bez Twojej uprzedniej zgody, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje dla nas w zakresie:
 • Hostingu, dostarczania platformy zakupowej, przechowywania baz danych, usług komunikacji elektronicznej,
 • Realizacji płatności,
 • Usługi dostawy towarów (jeżeli będziemy chcieli dostarczyć Ci materiały szkoleniowe),
 • Rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej,
 • Świadczenia usług prawnych (w przypadku powstania między Tobą a nami sporu prawnego).
 1. Dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi opisane w punkcie poprzednim. Minimalizujemy dostęp każdej z tych osób/podmiotów do Twoich danych osobowych, co oznacza, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie potrzebnym do prawidłowego wykonania usługi na satysfakcjonującym dla Ciebie poziomie.
 2. Masz prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz się z nami skontaktować:
 • Drogą listowną na adres: HardCoder Paweł Miry, ul. Brucknera 37D, 30-394 Kraków,
 • Drogą mailową na adres: kontakt@hardcoder.pl .
 1. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Twoje dane przetwarzamy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Niektórzy z naszych partnerów, np. hostingowych, operatorzy płatności czy przedsiębiorstwa kurierskie mogą mieć zlokalizowane swoje centra danych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną przez nas odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych.
 5. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa, a ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w udzielonej przez Ciebie zgodzie.

Więcej informacji o celach i zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności i cookies dostępnej tutaj

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl